Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nástroje pre integráciu informačných zdrojov a ich praktické využitie v knižniciach (Naděžda Andrejčíková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nástroje pre integráciu informačných zdrojov a ich praktické využitie v knižniciach (Naděžda Andrejčíková)

0 comments
Autoři: 
Naděžda Andrejčíková

N. Andrejčíková z firmy Cosmotron se ve svém příspěvku zabývala možnostmi efektivního zpřístupnění různorodých informačních zdrojů uživatelům v knihovnách. Jako nástroje pro integraci informačních zdrojů zmínila zejména protokol Z29.59, resp. jeho novou verzi ZING - Z39.50 International Next Generation, dále pak OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting), OpenURL a RSS. Zkratka RSS v rozpisu znamená Really Simple Syndication. Jedná se o formát pro výměnu obsahu založený na XML. Existuje několik verzí formátu, které se liší v rozsahu metadat. RSS dokument lze vytvořit v libovolném editoru, jenž podporuje tvorbu XML dokumentů; je také vhodné ověřit jeho správnost prostřednictvím validátoru. Pro práci s RSS dokumenty jsou využívány RSS čtečky.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nástroje pre integráciu informačných zdrojov a ich praktické využitie v knižniciach (Naděžda Andrejčíková). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-05-08]. urn:nbn:cz:ik-11874. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11874

automaticky generované reklamy
registration login password