Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Online přístup ke kulturnímu dědictví prostřednicvím digitálních kolekcí: projekt MICHAEL (Giuliana De Francesco)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Online přístup ke kulturnímu dědictví prostřednicvím digitálních kolekcí: projekt MICHAEL (Giuliana De Francesco)

0 comments
Autoři: 
Giuliana de Francesco

Evropské země v poslední době značně investovaly do digitalizace kulturního a vědeckého obsahu, s čímž jsou spojeny zejména otázky organizace práce a přístupu k digitalizovanému obsahu. Ukázala se potřeba seznamů digitalizovaných sbírek a digitalizačních projektů a jejich popisu na úrovni metadat, aby byla zajištěna základních přístupnost sbírek a povědomost o nich. Metadatovému popisu na úrovni sbírek se věnoval např. projekt RSLP (Velká Británie, 1999-2002) nebo DC Collection Description AP. Po přípravě metadat pro popis sbírek vznikly některé projekty pro popis digitalizovaných sbírek na národní úrovni, např. francouzský Catalogue des fonds culturels numérisés, britský Cornupia (fyzické sbírky paměťových institucí) či EnrichUK. Ze všech těchto zkušeností vycházel projekt MINERVA, který byl realizován v letech 2002 až 2005; jeho smyslem byla především specifikace datového modelu a metadatových standardů pro digitalizované sbírky. Italskou implementací výsledků projektu MINERVA byl projekt Internet Culturale. Cílem projektu MICHAEL, který De Francesco prodrobněji prezentovala, je mj. integrace národních digitalizačních iniciativ, spolupráce s francouzskými a britskými projekty a vývoj technické platformy pro prezentaci výsledků projektu. Záměrem projektu MICHAEL je poskytovat služby v evropském rozsahu - rozšířený projekt zahrnuje celkem 28 zemí včetně České republiky.

}(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Online přístup ke kulturnímu dědictví prostřednicvím digitálních kolekcí: projekt MICHAEL (Giuliana De Francesco). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-11824. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11824

automaticky generované reklamy
registration login password