Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Budou vědecké informace volně dostupné? (Jaroslav Šilhánek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Budou vědecké informace volně dostupné? (Jaroslav Šilhánek)

0 comments
Autoři: 
Jaroslav Šilhánek

J. Šilhánek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se ve svém příspěvku zaměřil na problematiku volného přístupu k vědeckým informacím. Poznamenal, že věda a výzkum se dnes dostávají do politického kontextu. Narůstá také frustrace z rozdílu mezi technickými možnostmi přístupu k informacím a administrativními překážkami. Přednášející dále zdůraznil, že v rámci publikačního procesu musí autoři investovat velké množství času k vytvoření publikace. I nehonorované recenzní řízení představuje samozřejmě značné náklady. Průměrné náklady na vytvoření vědecké publikace jsou odhadovány na 6000 dolarů. Je možno říci, že vydávání vědeckých publikací představuje kombinaci ziskové a neziskové činnosti.

V posledních letech se objevují různé modely volného přístupu, zejména model, kdy vše platí autor, a tzv. "self-archiving" (v podstatě elektronická forma tzv. separátů, je však třeba souhlasu vydavatele; na http://www.sherpa.ac.uk je k dispozici hodnocení jednotlivých vydavatelů podle tohoto kritéria).

Nelze očekávat okamžité otevření přístupu ke všem vědeckým výsledkům, ale již dnes mají například pro biomedicínský výzkum zásadní význam volně přístupné genové databanky. J. Šilhánek zdůraznil, že je potřeba investovat do šíření vědeckých informací, jejich ukládání a zpracovávání, najít odpovídající cenu za tuto činnost a dohodnout se, kdo ji uhradí.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Budou vědecké informace volně dostupné? (Jaroslav Šilhánek). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-11852. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11852

automaticky generované reklamy
registration login password