Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejdůležitější tipy na vyhledávání pro experty

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Nejdůležitější tipy na vyhledávání pro experty

0 comments
Autoři: 

Workshop s názvem Nejdůležitější tipy na vyhledávání pro experty se konal v pondělí 23. května 2005 v prostorách CERGE v ul. Politických vězňů 7 na Praze 1. Materiály z workshopu jsou k dispozici na http://www.rba.co.uk/inforum.

Vedení workshopu se ujala Karen Blakeman, která se zabývá informační profesí již dvacet let a od roku 1989 působí jako nezávislá informační konzultantka. Její společnost RBA Information Services poskytuje konzultace a trénink dovedností v používání internetu k přístupu k informačním zdrojům. Karen je také redaktorka a vydavatelka elektronického měsíčníku s názvem „Tales from the Terminal Room“. Působí rovněž v Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP), v UK eInformation Group (UKeIG) a v City Information Group.

Workshop trval tři hodiny, byl veden v angličtině a účastnilo se jej přibližně sedmdesát účastníků. Překrásné prostory, kde se workshop konal, tedy jeden ze sálů tzv. Domu anděla z roku 1871 (jde o zmenšenou repliku paláce ve Versailles), v úvodu pochválila i přednášející.

Hlavními tématy byly podle programu tyto body:

  • nové funkce Google - jak je efektivně využívat?
  • nové vyhledávače - v čem jsou unikátní?
  • klíčové referenční zdroje
  • vyhledávání v datech vlastního počítače - jak a s čím?
  • zpravodajské zdroje - kdo co nabízí, uživatelské profily, blogy a kanály RSS
  • kdy používat jaké vyhledávače?
  • správa zdrojů
  • kde hledat aktuální informace o problematice?

Nejen v úvodu se Karen Blakeman věnovala novým službám a vlastnostem, které v poslední době přinesl vyhledávač Google. Ten vévodí službám pro fulltextové vyhledávání, a jak sama přednášející prozradila, je i jejím oblíbeným nástrojem. O mnoha novinkách (namátkou Google Scholar) již Ikaros informoval v samostatných článcích nebo krátkých zprávách, přesto považuji za zajímavé se u několika z nich zastavit. První z nich je možnost použití číselného intervalu ve fulltextovém dotazu prostým oddělením dolního a horního čísla z intervalu dvěma tečkami (např. 1..100). Google pak vyhledá všechny stránky, kde se vyskytuje jakékoliv číslo z tohoto intervalu. Dalším předvedeným tipem byl tzv. „Google sinker“. Důležitost vyhledávaného slova můžeme zvýšit jeho opakováním v dotazu. Jako příklad položila Karen Blakeman Googlu dotaz beer "market share" france germany czech a posílený dotaz beer "market share" france germany czech czech czech. Tento trik funguje i u vyhledávače Yahoo!.

Další zajímavou informací bylo, že Google zvýšil počet možných slov v dotazu pro fulltextové vyhledávání z někdejších deseti na třicet dva, takže k pokusům s navyšováním důležitosti slov máme dostatek prostoru. Toto navýšení samozřejmě přijde vhod např. v okamžiku, kdy hledáme výskyt delších přesných citací. Jak však autorka poukazuje, prvním z deseti tipů pro pokročilé vyhledávání, které obdržel každý účastník workshopu, je doporučení „Think before Google!“. Google umí hodně, ale ne vždy je tím nejlepším nástrojem pro uspokojení naší informační potřeby.

Prostřednictvím nástroje dostupného na http://ranking.thumbshots.com jsme měli možnost vidět, jak se od sebe liší výsledky vyhledávání a jaké je překrytí výsledků v prvních sto výsledcích vyhledávání. Tato volně dostupná služba výsledky srovnání dvou vybraných fulltextových vyhledávačů velice názorně vizualizuje. Například při srovnání dotazu knihovna Brno položeného vyhledávačům Googlu a AltaVista zjistíme, že jen šestnáct výsledků vyhledávání se mezi první stovkou překrývá.

Na workshopu byl v několika příkladech také použit u nás zatím nepříliš známý fulltextový vyhledávač Exalead, který je zatím dostupný v betaverzi na http://beta.exalead.com/search, avšak nabízí některé vyhledávací funkce, které ostatní vyhledávače neposkytují. Exalead, který má své kořeny ve Francii, zatím indexuje přibližně jednu miliardu stránek. Při vyhledávání můžeme použít tzv. wildcards – zástupné znaky (“*“,“?“,“.“) pro znak či skupinu znaků. Funkce se hodí nejen při luštění křížovek či ručně psaných vzkazů (např. od kolegů s nepříliš krasopisným písemným projevem). Exalead nabízí také vyhledávání podle fonetického přepisu, tato funkce se může hodit všem, kdo nejsou rodilými mluvčími (jak se ale po vyzkoušení zdá, „czenglish“ vyhledávač příliš nerozumí).

Krátká zastávka se týkala také metavyhledávačů, z těch u nás nepříliš známých zmiňme KartOO (http://www.kartoo.com), který nabízí zajímavé grafické ztvárnění výsledků (pro prohlížení nutná technologie Flash), a Turbo10 (http://turbo10.com), který dotaz posílá také do některých speciálních vyhledávačů (celkový uváděný počet se blíží číslu 800). Měl by tak nabízet i část www prostoru, který nazýváme hlubokým či neviditelným webem (deep/invisible web).

Během workshopu Karen Blakeman též vyzdvihla úlohu blogů jako zpravodajských a informačních zdrojů, kde se profesionálové mnoha oborů dělí o zkušenosti s ostatními. Svůj blog s podtitulem „News and views on search tools and Internet resources for business information.” provozuje na adrese http://www.rba.co.uk/rss/blog.htm. Jeden příspěvek do svého „deníčku“ pro názornost autorka přidala přímo v sále, v zápětí u příspěvku přibyl komentář jednoho z posluchačů. Není bez zajímavosti, že k provozování blogu používá systém Blogger, jehož vlastníkem je nyní společnost Google (poměrně malou firmu založenou v srpnu 1999 odkoupil v roce 2003). Kontextová reklama AdSense, umístěná na stránkách blogu, prý autorce přináší kolem osmi až devíti set dolarů měsíčně (což znamená, že blog musí mít mnoho svých stálých příznivců, kteří mu tvoří solidní návštěvnost).

Pro usnadnění práce se zdroji informací, jakými jsou např. i blogy, slouží tzv. RSS čtečky (RSS readers). Na dotaz přednášející, kolik lidí takový software používá a tyto zdroje informací využívá, se však v publiku zvedlo jen několik málo rukou. Přitom přehledné čtení zdrojů pomocí těchto nástrojů velmi usnadňuje práci s informacemi, šetří čas i systémové prostředky (není nutné prohlížet desítky zdrojů a zjišťovat, že nepřinášejí žádné nové či pro nás využitelné informace).

Jakkoliv Google vévodí trhu fulltextového vyhledávání webu a je oblíbeným nástrojem (nejen) Karen Blakeman, v části věnované fulltextovým vyhledávačům pro soubory uložené na lokálním počítači se přednášející přiznala k používání Yahoo! Desktop Search (http://desktop.yahoo.com). Jak však poznamenala, vyhledávače nemají nahradit přehlednou a udržovanou strukturu adresářů na discích našich počítačů.

Na příkladu spisovatele Tolkiena Karen Blakeman předvedla službu Answers.com, která soustřeďuje informace z několika zdrojů. Uvádí se, že až ze sta encyklopedií, slovníků a atlasů. Answers.com přebírá a informace např. i z otevřené encyklopedie Wikipedia, která byla dalším popisovaným zdrojem. Jak však přednášející poznamenala, editovat informace v této encyklopedii může prakticky každý, což se zejména projevuje na stránkách věnovaných vrcholným politikům.

V závěru workshopu byl věnován prostor dotazům, kterých se však moc neobjevilo. První z nich směřoval všeobecně k otázce indexování a prohledávání hlubokého webu. Karen Blakeman zastává názor, že je pro vyhledávače technicky nemožné, aby indexovaly celé databáze (jako příklad uvedla Chemical Abstracts) a že právě zde zůstává práce pro informační profesionály. Právě na nich je, aby v oboru svých klientů znali místa vyhledávačům skrytá a uměli z nich získat cenné informace. Další dotazy měli účastníci workshopu možnost přednášející položit osobně po skončení workshopu a mnoho z nich tak učinilo.

Je dobře, že za námi do Prahy na konferenci Inforum přijela odbornice, za jejíž denní seminář např. v Manchesteru na Business School zaplatí zájemci až 250 GPB. Pondělní workshop trval i s přestávkou na kávu a koláč tři hodiny a každý účastník si stoprocentně odnesl nějaký tip pro zlepšení práce s informačními zdroji dostupnými na internetu.

Každý účastník workshopu také obdržel tabulku s přehledným srovnání dvanácti vyhledávačů, který Karen Blakeman vytvořila, čtenáři si mohou dvoustránkový přehled stáhnout na http://www.rba.co.uk/search/compare.pdf. Za pozornost ostatně stojí celý autorčin web i výše zmíněný weblog.

(ln)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nejdůležitější tipy na vyhledávání pro experty. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-11820. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11820

automaticky generované reklamy