Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zahájení konference

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zahájení konference

0 comments
Autoři: 

Konferenci zahájil Igor Čermák, prorektor pro informační systém VŠE, ktery tlumočil pozdravy rektorky VŠE doc. Ing. Jaroslavy Durčákové a v několika větách shrnul trendy a probíhající aktivity na poli informačních zdrojů v ČR a na VŠE.

zahajeni

Poté převzal slovo Vladimír Karen z Albertina icome Praha, aby v následujícím příspěvku představil "sólokapra" - "původní českou marketingovou metodu", která vznikla již před více než 150 lety, ale zapadla. Byl přečten úryvek, ve kterém je zmiňována - v originále o "metodě pátera Vrby" popsanou v knize Aloise Jiráska F. L. Věk (2. část) - kterak si nechává páter šít kabát s mnoha kapsami, aby "měl informace u sebe" a mohl je tak dostat až "ke svým"...

zahajeni Tuto metodu nyní znovuobjevila Mgr. Jaroslava Štěrbová a do praxe uvedla jako "Metodu informačního šupsaku". Autorka se skromně označila za "průměrnou knihovnici" a názorně předvedla, jak metoda funguje, tj. jak má v praxi vypadat ustrojení osoby - a to hned v několika provedeních, podle ročního období. Přitom zmínila zejména důležitost kvalitní obuvi s klapajícím podpadkem "protože informace se nesmí za uživatelem plížit". Na dotaz, zda by chtěla tuto metodu vyučovat, např. na ÚISK, odpověděla, že doufá že, "tudy vede budoucnost", že tudy vede cesta, jak si "získat uživatele - a pak do něj ty informace naprat".

zahajeni V následné přehlídce "převlečte své informační kabáty" mohli účastníci shlédnout modely jako "Dáma a Štramák" vhodný pro VIP večírky (čili "Večírky informačních profesionálů"), vojenský model Hetzer pro Pražany a vojenské knihovny (model s doplňkem pancéřové pěsti - "průrazným informačním prostředkem"), model "Skalpel, prosím" s informačními přípravky a infikátory, modely Clousseau, Chemik s přídavným modulem pro zpracování plných textů do podoby čitelné již jen strojově (skartovačka) nebo model Specnas vhodný pro oslovení mládeže aj. neotřelé metody - model a la "exhibicionista"...

zahajeni Objevení metody a přehlídka ukázaly, že jsou ještě mnohá témata, která je třeba v informační oblasti otevřít a zevrubně prozkoumat - a to nejen teoreticky, ale i prakticky.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zahájení konference. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-11821. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11821

automaticky generované reklamy