Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Městská knihovna na cestě do EU - založení centra celoživotního vzdělávání (Šárka Kašpárková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Městská knihovna na cestě do EU - založení centra celoživotního vzdělávání (Šárka Kašpárková)

0 comments
Autoři: 
Šárka Kašpárková

Knihovna Kroměřížska, reprezentovaná na konferenci ředitelkou PhDr. Šárkou Kašpárkovou, se podobně jako vsetínská knihovna vydala cestou komunitního vzdělávání. V mnohém podobný osud dvou knihoven bylo možné srovnat zejména s ohledem na typ aktivit, kterým se v rámci lokality začaly věnovat, a cílům, které si vytyčily. I kroměřížská knihovna získala podporu Open Society Fund Praha.

Kroměřížská knihovna si zvolila cestu vzdělávání lidí s cílem zvýšit jejich cenu a pravděpodobnost nalezení zaměstnání na trhu práce, a to zejména důrazem na zvýšení informační gramotnosti a "zbavení strachu z IT". Centrum celoživotního učení (vzdělávání) se tak může stát odrazovým můstkem pro mnohé z těch, kteří by jinak "do knihovny" těžko přišli.

Š. Kašpárková dále poznamenala, že právě díky pilotním projektům a nelehkým začátkům knihovny se podařilo odhalit mnohé slabiny, které by jinak než týmovou analýzou byly těžko odhaleny. Zároveň zdůraznila rostoucí kredit knihovny v očích veřejnosti i institucí města, který je pozitivním důsledkem zapojení knihovny do aktivit města v roli partnera a zároveň rozvojem vztahů s dalšími paměťovými institucemi na lokální úrovni. Výsledkem takového zapojení může být např. vytvoření rozvojové strategie města - či alespoň nemalý vliv knihovny na proces jejího vzniku.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Městská knihovna na cestě do EU - založení centra celoživotního vzdělávání (Šárka Kašpárková). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-11866. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11866

automaticky generované reklamy
registration login password