Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proč knihovny volí Dialog (Wendy Sheville)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Proč knihovny volí Dialog (Wendy Sheville)

0 comments
Autoři: 
Wendy Sheville

Ve svém příspěvku se autorka zaměřila nejdříve na výčet aktivit a tematické pokrytí databází společnosti Thomson Dialog. Zmínila fakt, že v rámci Dialogu je možno v současné době nalézt 900 databází, přes 470 milionů záznamů a je užíván více jak 20 miliony koncových uživatelů z celého světa.

Dále se soustředila na výhody, které nabízí uživatelům "jen a jen Dialog". Zdůraznila, že v mnoha případech uživatelé při vyhledávání tráví neefektivně čas proto, že používají nevhodné zdroje a/nebo se jen těžko sžívají s různorodými rozhraními různých databází. Řešením se pak stává právě Dialog, který obsahuje obrovskou, vzájemně propojenou síť bibliografických citací i plnotextových zdrojů (tzv. Dialog eLinking) a možnost sdružovat vyhledávací rozhraní do jediného, uživateli (společnosti) vytvořeného na míru, a to dle požadavků klienta - např. jednoduchý "Google vzhled" s jediným polem po sofistikované multikriteriální vyhledávání. Mezi další výhody Dialogu zmínila precizní metody vyhledávání, multiplatformní podporu (online i offline verze databází) a flexibilitu při vytváření ceny (např. Dialog Choice nebo Site Licence Contract).

JaS

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Proč knihovny volí Dialog (Wendy Sheville). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-07-07]. urn:nbn:cz:ik-11840. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11840

automaticky generované reklamy