Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-knihy: více než jen dobré počtení - praktické příklady (Erik Jan van Kleef)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

E-knihy: více než jen dobré počtení - praktické příklady (Erik Jan van Kleef)

0 comments
Autoři: 
E.J. van Kleef

E. J. van Kleef z Ovid Technologies nejprve ukázal rozdíly mezi předpokládaným a skutečným rozvojem sektoru elektronických knih - elektronické knihy se rozvíjejí oproti odhadům renomovaných firem výrazně rychleji. Ve zdravotnictví hraje velkou roli rychlost získání odpovědi na otázku, k inovacím zvyšujícím hodnotu knih proto patří rychlejší a přesnější vyhledání relevantní informaci pomocí nových nástrojů (např. využitím přirozeného jazyka při vyhledávání). Důležitou roli při využívání různých zdrojů hrají lokální portály. Elektronické knihy mohou být v nemocnicích využívány například přímo při předepisování léků. Budoucnost elektronických knih podle přednášejícího spočívá zejména v integraci různých zdrojů na jediné platformě a v personalizaci prostředí. V závěru vyzval přednášející k propagaci elektronických knih, protože je nutno k dalšímu rozvoji je potřeba dosáhnout kritického množství elektronických knih.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. E-knihy: více než jen dobré počtení - praktické příklady (Erik Jan van Kleef). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-11-27]. urn:nbn:cz:ik-11858. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11858

automaticky generované reklamy