Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

(Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

(Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 
Christian Gunther

V. Karen z AiP Praha s.r.o. a Ch. Günther z H+H Software GmbH ve společném příspěvku nejprve představili činnost společnosti H+H Software, která byla založena v roce 1989. Mezi významné zákazníky této firmy patří univerzity a knihovny.

Hlavním tématem příspěvku následně bylo řešení pro přístup a správu elektronických časopisů a dalších zdrojů Hidden Automatic Navigator (HAN). Zaměřuje se na otázky bezpečnosti, úspornosti a transparentnosti. Umožňuje přístup k licencovaným elektronickým časopisům odkudkoliv (tedy nejenom např. z univerzitní sítě). Pouze administrátor systému zná všechna přístupová data (uživatelům jsou skryta). V HAN je využito systému Single Sign-On, tedy jednoho přihlášení uživatele ke všem zdrojům. HAN dále usnadňuje nákup licencí na základě skutečné poptávky ze strany uživatelů.

Protože statistiky poskytované vydavateli nejsou dosud standardizované, HAN také nabízí velmi detailní statistiky využívání elektronických časopisů pocházejících od různých vydavatelů. Umožňuje také správu licencí (mj. hlídání data, kdy licence vyprší).

V. Karen dodal, že 22. června 2005 se v Praze uskuteční seminář věnovaný systému HAN, na který je možno se přihlásit prostřednictvím http://www.aip.cz.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. (Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-11828. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11828

automaticky generované reklamy
registration login password