Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kulturní dědictví v ohrožení – problémy a řešení (Nerute Kligiene, Rima Ciceniene)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Kulturní dědictví v ohrožení – problémy a řešení (Nerute Kligiene, Rima Ciceniene)

0 comments
Autoři: 
Nerute Kligiene

N. Kligiene představila projekt, jehož cílem je ochrana a zpřístupnění starých hudebních rukopisů, kterým hrozí zničení. Cílem je vytvoření digitálního repozitáře, který bude ochraňovat a zpřístupňovat kulturní hodnoty. V rámci projektu bude také vytvořen software pro plnění a vyhledávání v multimediální databázi. Základem databáze jsou rukopisy uložené v knihovně Litevské akademie věd a zvukové nahrávky. Projekt řeší také související technické otázky – datové formáty, konverze dat apod., ale i otázky autorských práv. N. Kligiene na závěr prezentovala uživatelské rozhraní prototypu databáze, která je dostupná na www.musicalia.lt. Přednášející také upozornila na negativní zkušenosti získané při řešení projektu - např. řada paměťových institucí ještě není připravena na spolupráci v nových podmínkách a ani někteří experti nejsou schopni efektivně využívat výsledky obdobných projektů.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Kulturní dědictví v ohrožení – problémy a řešení (Nerute Kligiene, Rima Ciceniene). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-20]. urn:nbn:cz:ik-11834. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11834

automaticky generované reklamy
registration login password