Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výzkum v oblasti mezinárodních trhů s využitím knih od Euromonitoru (David Gudgin)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Výzkum v oblasti mezinárodních trhů s využitím knih od Euromonitoru (David Gudgin)

0 comments
Autoři: 

D. Gudgin představil firmu Euromonitor, která byla založena v roce 1972. Firma se zaměřuje na analýzy trhu z hlediska průmyslu, zákazníků a jednotlivých zemí (celkem 205 zemí). Euromonitor také publikuje různé referenční příručky pro oblast obchodu a poskytuje konzultace v oblasti výzkumu. Analýzy zemí vycházejí z oficiálních statistických údajů, ale jsou doplněny přidanými informacemi, které Euromonitor zpracovává. Tvorba analýz vychází z národních i mezinárodních zdrojů, při jejich přípravě je používána jednotná metodologie tak, aby byla zajištěna kvalita obsahu analýz a jeho standardizovaná struktura, která umožňuje srovnávání jednotlivých zemí. V analýzách jsou také doplňována chybějící nebo nedostupná data prostřednictvím odhadů a modelování. Podobnou metodologií jsou vytvářeny i prognózy vývoje jednotlivých ukazatelů. Na závěr jsou data jednotlivých zemí srovnána, aby byly zjištěny případné chyby, výsledná data jsou také kontrolována vůči dalším informačním zdrojů. Dále jsou na základě získaných výsledných dat vytvářeny další analýzy, které podávají přehled o vybraných ukazatelích (spotřeba na hlavu, největší trhy v dané oblasti, nejrychleji rostoucí trhy v dané oblasti apod.). Dále byla přiblížena metodologie zpracování informací o trhu, v rámci které se používá primární i sekundární průzkum, na základě kterého je provedena výsledná analýza. Na závěr D. Gudgin shrnul výhody produktů Euromonitoru.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Výzkum v oblasti mezinárodních trhů s využitím knih od Euromonitoru (David Gudgin). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-11846. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11846

automaticky generované reklamy
registration login password