Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Metavyhledávání - řešení od společnosti OVID (Erik Jan van Kleef)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Metavyhledávání - řešení od společnosti OVID (Erik Jan van Kleef)

0 comments
Autoři: 
Erik Jan van Kleef

Přednášející ve svém vystoupení představil Ovid SearchSolver, který označil za "federated search engine", nikoliv klasický portál. Vyzdvihl fakt, že koncoví uživatelé nyní přistupují k informacím přímo, tedy bez nutnosti prostředníků. SearchSolver podporuje paralelní vyhledávání, může být provozován lokálně nebo je možno využít hostingu. Uživatelé z různých oborů mají různé zvyklosti při vyhledávání, SearchSolver Systém je však možno snadno upravit na míru.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Metavyhledávání - řešení od společnosti OVID (Erik Jan van Kleef). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-11829. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11829

automaticky generované reklamy