Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové nástroje pro správu časopiseckého fondu (Kai-Henning Gerlach)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nové nástroje pro správu časopiseckého fondu (Kai-Henning Gerlach)

0 comments
Autoři: 

K.-H. Gerlach reprezentující Bowker Berlin Office se ve svém příspěvku nejprve stručně zabýval historií společnosti R. R. Bowker (byla založena v roce 1872, dnes působí také jako celosvětová agentura DOI), pak se zaměřil na představení správy seriálů prostřednictvím nástrojů navazujících na Ulrich`s Periodicals Directory, a to Ulrich`s Serials Analysis System a Ulrich`s Resource Linker. Na příkladě racionalizace správy seriálů v Knihovně Oxfordské univerzity ukázal využití uvedeného systému pro analýzu seriálů v praxi. Jednalo se o zjištění, jaké seriály knihovna má ve svých fondech a jestli jsou v knihovně duplikáty (případně multiplikáty) některých titulů seriálů. Další příklad se týkal časopiseckého fondu dánské Statsbiblioteket Aarhus, kdy byl důraz kladen na zjištění a výběr titulů vhodných k nákupu a s tím související snahy při nákupu ušetřit. Přednášející dále zdůraznil, že Ulrich`s Resource Linker plně využívá technologie OpenURL.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nové nástroje pro správu časopiseckého fondu (Kai-Henning Gerlach). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-13193. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13193

automaticky generované reklamy
registration login password