Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Řízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům (Petr Vandrovec, Barbora Ramajzlová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Řízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům (Petr Vandrovec, Barbora Ramajzlová)

0 comments
Autoři: 
Petr Vandrovec

P. Vandrovec z Výpočetního a informačního centra ČVUT v Praze se ve svém příspěvku, který připravil s B. Ramajzlovou, zaměřil na výhody a nevýhody různých možností přístupu k elektronickým informačním zdrojům..

Výhodou přímého přístupu na základě IP adresy je zejména jednoduchá správa a nezávislost na univerzitních systémech, mezi jeho nevýhody patří nemožnost přístupu z domova, problém s dokazováním porušení licenčních podmínek a nedostatečné možnosti využití statistik. Vhodnějším řešením je přístup přes bránu, která umožňuje také využití svých vlastních statistik..

Výhodou přístupu prostřednictvím autorizačního a autentizačního systému brány je pak možnost přístupu odkudkoli, jsou navíc k dispozici detailní statistiky, nevýhodou je závislost na autentizačním a autorizačním systému univerzity. Výhodou využití autentizačního a autorizačního systému je také možnost přidělovat přístup jednotlivým uživatelům univerzity. Nevýhodou je naopak nutnost přistupovat k informačnímu zdroji přes bránu a komplikovanost softwaru brány a rovněž její pomalost. Optimálním řešením je proto distribuovaný autorizační a autentizační systém. .

V diskusi byly nastíněny problematické momenty využívání těchto technologií s ohledem na sledování uživatelů a identifikaci stažených dokumentů.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Řízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům (Petr Vandrovec, Barbora Ramajzlová). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-08-13]. urn:nbn:cz:ik-11827. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11827

automaticky generované reklamy
registration login password