Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak vzniká odborný časopis v oblasti STM (Jacek Ciesielski)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak vzniká odborný časopis v oblasti STM (Jacek Ciesielski)

0 comments
Autoři: 
Jacek Ciesielski

J. Ciesielski z Central European Science Journals nejprve uvedl pět stadií přípravy elektronického odborného časopisu(redaktorská a vydavatelská úprava, výroba, distribuce, prodej, propagace). Následně se zaměřil na první stadium, v němž dochází ke sbírání příspěvků, komunikaci mezi redaktory, lektory (recenzenty) a autory, rozhodování o osudu příspěvku v redakci, korekturám a autorizaci a jazykovým a technickým úpravám (např. formátování). Central European Science Journals využívají pro vydávání časopisů systém PPS, který byl v příspěvku detailně rozebrán z teoretického i praktického hlediska (mj. byl nastíněn způsob komunikace s autory). Systém strukturuje proces lektorování (recenzování), měří čas, který je věnován práci s dokumenty, automatizuje komunikaci mezi zúčastněnými stranami, z nichž každé jsou v systému dostupné pouze informace přímo jí určené. J. Ciesielski se věnoval také procesu výroby elektronických časopisů, při níž je většinou využíváno technologií velkých vydavatelů. V diskusi byla otevřena také otázka časové prodlevy mezi zasláním článku autorem a jeho časopiseckou publikací.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak vzniká odborný časopis v oblasti STM (Jacek Ciesielski). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-11831. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11831

automaticky generované reklamy