Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna jako komunitní a vzdělávací centrum (Helena Gajdušková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Knihovna jako komunitní a vzdělávací centrum (Helena Gajdušková)

0 comments
Autoři: 
Helena Gajdušková

V příspěvku byla popsána cesta (Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně) od klasické knihovny ke komunitnímu vzdělávacímu centru, a to díky prostředkům ze strukturálních fondů EU, konkrétně ze Společného regionálního operačního programu.

Podle slov PhDr. Heleny Gajduškové celý proces přerodu začal úspěchem projektu "Cesta knihovny ke komunitnímu centru", který byl realizován s podporou Open Society Fund Praha od roku 2003. Díky tomuto projektu a za vydatné pomoci OSF se knihovně podařilo vytyčit priority a cíle, kterých chce a může dosáhnout ve svém regionu a své obci. Knihovna se začala soustředit na problémy dlouhodobě nezaměstnaných, matek na/po mateřské dovolené a osob s nízkou kvalifikací v rámci rekvalifikačně-vzdělávacích aktivit.

Ředitelka potvrdila, že přes všechna úskalí se během času ukázalo, že výhodou knihovny je její charakter přirozeného "informačního uzlu", vysoká profesionalita týmu, civilní, neformální prostředí a finanční dostupnost služeb, což se jako celek nutně pozitivně odráží v reakcích uživatelů, a to i potenciálních. Cestou k úspěchu v praxi pak je dodržení individuálního přístupu a vysoké kvality nabízených služeb.

Dále ocenila i fakt, že se knihovna "emancipovala", že si zaměstnanci i instituce uvědomili své možnosti a knihovna se stala v lokalitě partnerem nejen obce a úřadu práce, ale díky zaměření svých aktivit též speciálních škol ve Vsetíně, mateřského centra, společnosti pro komunitní práci a dalších institucí.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Knihovna jako komunitní a vzdělávací centrum (Helena Gajdušková). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-11865. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11865

automaticky generované reklamy
registration login password