Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Virtuální ekonomická knihovna Econlib (Václav Šubrta, Radovan Kačín)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Virtuální ekonomická knihovna Econlib (Václav Šubrta, Radovan Kačín)

0 comments
Autoři: 
Václav Šubrta

V. Šubrta z Vysoké školy ekonomická v Praze nejprve uvedl okolnosti vzniku portálu Econlib (byl vytvořen v rámci grantu MŠMT). Jeho posláním je zastřešení informačních zdrojů a služeb pro vědecké a výzkumné pracovníky v oblasti ekonomie a souvisejících oborů. Jedním z důvodů vzniku portálu bylo malé využívání informačních zdrojů, dále hrál roli také posun k elektronickým službám a trend oddělení služby od konkrétní instituce. Portál počítá se třemi skupinami uživatelů - vyučující, vědce a studenty. Přednášející identifikoval příčiny nedostatečného využívání elektronických informačních zdrojů jak na straně uživatelů, tak na straně producentů zdrojů, jejich poskytovatelů (knihoven) a konečně vzdělavatelů. Navrženým řešením je vzdělávání uživatelů, propagace zdrojů knihovnami a zvyšování motivace uživatelů. K tomu má napomáhat i portál Econlib. Na něm je mj. k dispozici Katalog online užitečných materiálů ekonomických a společenských (KOUMES). Uživatelé mohou prostřednictvím portálu začít vyhledávat např. v databázovém balíku od firmy ProQuest Information & Learning. Současnými cíli je zejména posílení konzultací (pomocí webových formulářů i ICQ) a propagace portálu na začátku semestru, dále vytváření oborových přehledů pro různé skupiny uživatelů a pokrytí aktuálních potřeb uživatelů.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Virtuální ekonomická knihovna Econlib (Václav Šubrta, Radovan Kačín). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-07-31]. urn:nbn:cz:ik-11859. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11859

automaticky generované reklamy
registration login password