Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak moc se firmy zajímají o své konkurenty? (Miroslava Brázdilová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak moc se firmy zajímají o své konkurenty? (Miroslava Brázdilová)

0 comments
Autoři: 
Miroslava Brázdilová

Tématem přednášky byl stav konkurenčního zpravodajství (competitive intelligence) v českých firmách se zaměřením na firmy z oblasti ICT. Na úvod M. Brázdilová přiblížila pojem a procesy konkurenčního zpravodajství. Průzkum byl založen na výběru 200 firem z oblasti ICT; jednalo se o podniky s českou i zahraniční účastí. Z 200 firem oslovených dotazníkem odpovědělo 50 firem, hlavním cílem bylo zjistit, jakým způsobem probíhá konkurenční zpravodajství a jaké se získávají informace. Z průzkumu vyplynulo, že většina firem se začala zabývat konkurenčním zpravodajstvím až v posledních třech letech. Z hlediska informačních zdrojů jsou nejčastěji používány internet a webové stránky firem, některé firmy neznají možnost využití databázových center. Z hlediska distribuce získaných informací je nejčastěji používána osobní komunikace (např.na poradách). Výsledky konkurenčního zpravodajství se nejvíce používají při strategickém řízení. Jako bariéry pro konkurenční zpravodajství firmy uváděly nedostatek vhodných informačních zdrojů, neschopnost správně analyzovat informace aj. Z výzkumu vyplynul určitý laxní přístup manažerů, absence plánu, povrchní sběr informací, nedostatek erudovaných zaměstnanost, finanční opatrnost a neznalost práce s informacemi a adekvátními metodami zpracování.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak moc se firmy zajímají o své konkurenty? (Miroslava Brázdilová). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-11848. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11848

automaticky generované reklamy