Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2006, ročník 10, číslo 5/2

Blogy a blogování v praxi informačního profesionála (workshop)

Umíte správně “prodat” své informační služby? (workshop)

Zahájení konference: Budoucnost vyhledávání vědeckých informací

Nové technologie a nástroje pro elektronické inf.zdroje a služby

Management informací a znalostí ve firmě

Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS

Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací?

Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů

Zdroje pro humanitní a sociální vědy

Inforum 2006

Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven

E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách

Závěrečná sekce: Právo na kopii v elektronickém světě