Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využití služby ESDU pro vzdělávání šetří čas vyučujících a řeší výběr zdrojů (John Hammar)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Využití služby ESDU pro vzdělávání šetří čas vyučujících a řeší výběr zdrojů (John Hammar)

0 comments
Autoři: 

John Hammar J. Hammar se soustředil na oblast univerzitního vzdělávání v oblasti technických věd, kde je hlavním problémem to, že absolventi získávají dobré teoretické znalosti, které jsou však velmi málo propojeny s praxí. Rámec EUR-ACE určuje šest základních dovedností, které by měl student získat v rámci studijního programu. Problémem řady technických fakult je, že se soustřeďují na vlastní výzkum pouze s malou vazbou na praktické potřeby průmyslu. Tento problém může pomoci řešit systém Engeneering Science Data Unit (ESDU), který zahrnuje ověřená data, metody a software použitelný pro potřeby výuky. Systém obsahuje cca 1300 dokumentů a desítky softwarů a je zaměřen na potřeby praxe, resp. propojení výuky a praxe. Systém pokrývá několik tematických oblastí a používá jej véce než 120 univerzit po celém světě. Systém obsahuje několik modulů, které usnadňují výuku a podstatně zlepšují možnosti studentů porozumět praktickými aplikacím teoretických problémů.  Firma navíc prostřednictvím svých kvalifikovaných odborníků aktivně podporuje  fakulty při využívání systému. J. Hammer také na konkrétních ukázkách předvedl, jakým způsobem se se systémem pracuje a jaké jsou jeho výhody.
(text přednášky)
(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Využití služby ESDU pro vzdělávání šetří čas vyučujících a řeší výběr zdrojů (John Hammar). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-12136. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12136

automaticky generované reklamy
registration login password