Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace (Petr Očko, Michaela Dombrovská)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace (Petr Očko, Michaela Dombrovská)

0 comments
Autoři: 

Petr OčkoMichaela Dombrovská Autoři příspěvku - Petr Očko a Michaela Dombrovská z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK - ve svém příspěvku nastínili situaci ohledně relativně nového teoretického vědního oboru na pomezí informační vědy a znalostního a informačního managementu, kterým je informační audit (IA). Důvodem pro vznik tohoto oboru je zejména rychlý rozvoj technologií a služeb, rostoucí objemy dostupných informací a nutnost neustálého učení se a sdílení informací.
Přednášející na úvod upozornili na fakt, že IA je často redukován na audit informačních systémů nebo IT v organizaci, na ryze technickou službu spojenou s bezpečností a funkčností. Přitom ale má jít o audit veškerých informačních procesů v organizaci uvnitř i navenek, který může pomoci organizaci uvědomit si vlastní identitu a vytvořit její image, tj. v praxi tedy může sloužit např. pro potřeby marketingu.
IA by přitom měl zodpovědět zejména otázky komunikace mezi pracovníky, přístupnosti a efektivity využívání informačních zdrojů a soulad image organizace s její identitou; obecně tedy jde o analýzu informačních toků a informačních systémů v rámci organizace.
Jako praktická ukázka byl použit audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Autoři zároveň vyjádřili své přesvědčení, že pozice informačního konzultanta v organizaci se brzy stane standardem a že jejich doporučení bude vedení společnosti stále více naslouchat.
(text přednášky)
(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace (Petr Očko, Michaela Dombrovská). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-12104. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12104

automaticky generované reklamy