Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ClinicalRecource@Ovid (Vincent Maessen)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

ClinicalRecource@Ovid (Vincent Maessen)

0 comments
Autoři: 

Vincent Maessen V. Maessen prezentoval služby fy Ovid pro klinické rozhodování, tedy zdroje založené na důkazech (evidence-based) (ClinicalResource, EBMR, MEDLINE, MedFacts, McKesson Handouts, A to Z Drug Facts, Cloin-eguide aj.). Lékaři se údajně každých 19 let musí kompletně znova učit oblast, ve které pracují (každých 19 let se zcela změní medicínské prostředí).
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. ClinicalRecource@Ovid (Vincent Maessen). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-01-31]. urn:nbn:cz:ik-12142. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12142

automaticky generované reklamy