Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vliv open access na knihovny: nová éra ve vydavatelském průmyslu (Daphne Kyriaki-Manessiová, Challeplioglou Artemis)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vliv open access na knihovny: nová éra ve vydavatelském průmyslu (Daphne Kyriaki-Manessiová, Challeplioglou Artemis)

0 comments
Autoři: 

Daphne Kyriaki-Manessiová Profesorka Kyriaki-Manessiová se věnovala otázce dopadu budování institucionálních repozitářů na knihovnickou profesi. Zaměřila se na problematiku správy elektronického obsahu (e-content management); starostí o institucionální repozitář by měla logicky být pověřena knihovna a tím tedy vzniká nový nárok na knihovníky. To, co mohou knihovníci nabídnout při budování institucionálních repozitářů, je dobrá znalost ICT, pravidla zacházení s digitálními daty, metody rozšiřování informací, nová pravidla správy dokumentů. Knihovny již nejsou jen uživateli dokumentů a jejich správci a distributory, ale samy by se měly podílet na tvorbě obsahu. Z knihovníků se stávají manažeři institucionálního repozitáře, kteří se zabývají nejen jeho správou, ale také kvalitou obsahu, propagací a distribucí, tvorbou partnerství a spolupráce, výkonem instituce a součinností s tradičními formami komunikace ve vědě a výzkumu. Noví knihovníci by se také měli starat o uživatele a učit je. Nové nároky na profesi knihovníka samozřejmě odrážejí nároky na přílušná kurikula škol. Národní výzkumný ústav v Řecku vytváří institucionální repozitář (National Documentation Centre Repozitory); autorka poznamenala, že ačkoliv je většina nakloněna OA, existuje jistá váhavost především ze strany autorů z oblasti humanitních věd.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vliv open access na knihovny: nová éra ve vydavatelském průmyslu (Daphne Kyriaki-Manessiová, Challeplioglou Artemis). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-12125. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12125

automaticky generované reklamy
registration login password