Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitální knihovna Manuscriptorium (Stanislav Psohlavec)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Digitální knihovna Manuscriptorium (Stanislav Psohlavec)

0 comments
Autoři: 

Stanislav Psohlavec S. Psohlavec (AiP Beroun, s. r. o.) nejprve uvedl, že v současné době je v digitální knihovně Manuscriptoria k dispozici 91 000 záznamů a 1776 kompletně digitalizovaných dokumentů. V Evropě se digitalizací rukopisů v rozsáhlejším měřítku zabývá cca deset institucí, nejvíce pak v České republice, na Islandu a v Srbsku, následují Itálie, Velká Británie, Maďarsko, Dánsko, Portugalsko atd. Na http://www.telmemor.net/ by se do cca 14 dní měla objevit zpráva o výsledcích digitalizační činnosti v Evropě.

V Manuscriptoriu byla změněna licenční politika, která má sloužit jako motivace ke spolupráci. Těžištěm je volné poskytování licence všem poskytovatelům dat, za mírný poplatek je Manuscriptorium zpřístupňováno ostatním subjektům. Národní knihovna ČR (NK ČR) vede nyní jednání s Ministerstvem kultury ČR, jehož výsledkem by mělo být zakoupení hromadné licence pro přístup škol do Manuscriptoria. Manuscriptorium obsahuje metadata a data. Spolupracující instituce importují do Manuscriptoria metadata, obrazová data mohou být umístěna na vlastních serverech institucí. Zejména pro menší instituce je pak výhodné umisťovat data na server Národní knihovny ČR. Kromě importů dat se v Manuscriptoriu objevují i metadata vytvářená primárně pro Manuscriptorium. V NK ČR jsou data vytvářena v editorech XML, je možno využívat také nástroj M-Edit, který umožňuje zapisovat metadata do tabulky. Výstupem programu je soubor XML, který lze importovat přímo do Manuscriptoria. Partneři spolupracující s Manuscriptoriem získávají několik výhod - kromě přístupu k celému fondu v jednotném prostředí se jedná také o možnost získání přístupu k datům dané instituce v jejím vlastním prostředí. Data institucí se také výrazně zviditelní - budou přístupná prostřednictvím protokolů Z39.50 či OAI-PMH. V Manuscriptoriu jsou u dat uváděny také odkazy na instituci, která daný rukopis vlastní. Na otázku, zda existují dostatečné nástroje pro tvorbu a využití dat, je možné odpovědět kladně, na pondělním workshopu věnovaném Manuscriptoriu se objevil návrh využití testovacího klonu Manuscriptoria. Ten již byl vytvořen a je k dispozici na http://www.memoria.cz/ws. U testovacího záznamu Dalimilovy kroniky byl dokonce vložen link na http://www.cimrman.at/, který je tak vtipně uveden jako poskytovatel dat :-).
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Digitální knihovna Manuscriptorium (Stanislav Psohlavec). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-01-31]. urn:nbn:cz:ik-12131. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12131

automaticky generované reklamy