Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny (Iva Celbová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny (Iva Celbová)

0 comments
Autoři: 

Iva Celbová I. Celbová představila nabídku společnosti SEFIRA pro oblast řešení projektů digitální knihovny. Jedním z přístupů je integrace s knihovním softwarem DAIMON, který byl představen na příkladě univerzitní knihovny. Pro řešení je v tomto případě využita databáze Oracle. Další možností je využití produktu Oracle Portal. Koncepce digitální knihovny vychází z know-how společnosti SEFIRA, které je založeno na pěti základních pilířích - technologii Oracle, vývoji specializovaných informačních systémů, realizaci portálových řešení, knihovních systémech a knihovnách a systémové integraci. S tím souvisejí znalosti společnosti SEFIRA v oblasti plnotextového vyhledávání, řešení bezpečnosti provozu informačních systémů, vývoje webových aplikací, řešení vysoké dostupnosti informačních systémů. Podstatné jsou také znalosti relevantních standardů a mechanismů. V závěru přednášky byl představen projekt školského informačních portálu EDU.CZ. Myšlenka projektu vznikla v roce 2003, od roku 2006 je projekt ve fázi realizace. V současné době je k dispozici prototyp portálu.
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Univerzální vyhledávací portál jako integrační řešení pro digitální knihovny (Iva Celbová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-12153. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12153

automaticky generované reklamy
registration login password