Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EIZ ve společenských vědách: zobecnění, specifika a zajímavosti (Petra Šedinová)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

EIZ ve společenských vědách: zobecnění, specifika a zajímavosti (Petra Šedinová)

0 comments
Autoři: 

Petra Šedinová P. Šedinová, která se ve svém působišti na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně mj. zabývá e-learningem a informačním vzděláváním, se ve svém příspěvku snažila na problematiku elektronických informačních zdrojů ve společenských vědách podívat spíše netypicky - pohledem skeptika, zejména z hlediska úlohy knihovníků v jejich zprostředkování. Pokud se týká charakteristiky těchto zdrojů a jejich uživatelů, jsou výrazně odlišné oproti zdrojům a uživatelům z oblasti přírodních a medicínských věd. Z hlediska typu zdrojů se sice neliší, rozdílem však je větší zaměřenost uživatelů z oblasti společenských věd na tištěné zdroje. Ve společenských vědách je také obtížnější hledat parametry hodnocení těchto zdrojů. Typologie EIZ pro společenské vědy sestává ze tří kategorií - společenské vědy (social sciences), humanitní vědy (humanities) a umění (art). V současnosti je velmi důležité najít takové řešení, které by uživatelům umožnilo vyhledávat v různorodých zdrojích z jednoho místa. Na Masarykově univerzitě v Brně je budován portál VEZMU s vyhledávačem v dostupných elektronických zdrojích. Portál uživatelům zajišťuje jednotný přístup k těmto zdrojům a nabízí vyhledávací profily a personalizaci pro studenty a vědce této univerzity. Portál vytvářejí informatici, nikoliv knihovníci. Vytváření informačních bran tohoto typu patří podle přednášející mezi současné trendy. Dále přednášející představila digitální knihovnu Questia. Po zmapování nejpůjčovanějších dokumentů v amerických univerzitních knihovnách byly tyto dokumenty zahrnuty do uvedené digitální knihovny. Individuální přístup stojí cca 20 dolarů měsíčně, komunikaci tedy řeší provozovatelé portálu přímo s uživateli, nikoliv prostřednictvím knihovny. Svůj příspěvek P. Šedinová doplnila i o stručné představení portálu Multimediální podpory výuky klinických a zdravotnických oborů, který je zpřístupňován Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Uvedla také řadu příkladů portálů, které jsou k dispozici na webech význačných zahraničních univerzit. Zpřístupňované tituly se vesměs neliší od titulů dostupných na našich univerzitních pracovištích. Informační vzdělávání a propagace informačních zdrojů je většinou přirozenou součástí fungování instituce a realizace výuky. V letech 2001-2002 probíhal v USA výzkum využívání informačních zdrojů, který prováděla Digital Library Federation (DLF). Z výzkumu vyplynula konzervativnost chování uživatelů z oblasti společenských věd - stále mnohdy dávají přednost zdrojům dostupným v tištěné podobě. P. Šedinová upozornila také na stále nedostatečně promyšlenou propagaci EIZ zejména ve společenských vědách. V USA však již v tomto směru existují propagační a marketingové kampaně. Velmi užitečným zdrojem pro knihovníky může být kampaň @your library, velmi dobře připravené podklady jsou k dispozici také na webu Association of College and Research Libraries (ACRL).
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. EIZ ve společenských vědách: zobecnění, specifika a zajímavosti (Petra Šedinová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-12127. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12127

automaticky generované reklamy
registration login password