Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pořádání elektronických dokumentů v malém, středním a mikro podniku (Martin van der Walt)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pořádání elektronických dokumentů v malém, středním a mikro podniku (Martin van der Walt)

0 comments
Autoři: 

Martin van der Walt Martin van der Walt ze Stellenbosch University v Jižní Africe prezentoval průzkum mezi mikropodniky, malými a středními firmami zaměřený na organizaci dokumentů. Na základě výsledků z 24 zejména malých a středních firem, které byly získány metodou řízených rozhovorů s managery. Kromě dotazů na organizaci informací v organizaci se průzkum zaměřil i na kritické, klíčové informace v podniku a navrhl klasifikační systém "šitý na míru" potřebám této specifické skupině uživatel. Firmy v současnosti používají pro třídění zejména specificky pojmenované složky, které jsou však nesystematicky a nekonzistentně pojmenovávány. Klasifikace tedy vychází z hierarchie složek, přičemž pouze na nejvyšší hierarchické úrovni je používána číselná notace,  která respektuje procesy typické pro každodenní běh firmy. Na nižších úrovních je používáno již jen abecední řazení a dokumenty samotné se nacházejí již dvě úrovně pod úrovní nejvyšší. Navržené schéma zároveň definuje pravidla pojmenovávání souborů samotných a využívá systém dodatečných metadat přímo v souborech. Tato inspirativní iniciativa se tak snaží zaplnit mezeru tam, kde pro praxi - zejména právě pro oblast malých firem - chybí jednoduchý teoretický úvod do problematiky i praktické návody.
(text přednášky)
(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Pořádání elektronických dokumentů v malém, středním a mikro podniku (Martin van der Walt). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-12108. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12108

automaticky generované reklamy
registration login password