Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Integrace informačních zdrojů pro potřeby různých skupin uživatelů (Lothar Nunnenmacher)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Integrace informačních zdrojů pro potřeby různých skupin uživatelů (Lothar Nunnenmacher)

0 comments
Autoři: 

Lothar Nunnenmacher
L. Nunnenmacher představil svoje pracoviště, knihovnu Universitätsmedizin v Berlíně. Upozornil se na měnící se zobrazovací technologie, ke kterým patří např. elektonický inkoust (e-ink). Čím dál více zdrojů - časopisů, knih a dalších - je dostupných v elektronické podobě, která uživateli přináší řadu výhod. Řada zdrojů také běžně zpřístupňuje různá média - text, obraz, zvuk, video. Za této situace je otázka, jaká má být role knihoven a knihovních katalogů. L. Nunnenmacher se domnívá, že katalogy knihoven mají možnost tyto typy zdrojů integrovat, ale zároveň je také nutná integrace jednotlivých knihovních katalogů, veřejně dostupných zdrojů a licencovaných zdrojů tak, aby měl uživatel co nejjednodušší přístup srovnatelný např. s tím, se kterým se setkává při práci s Googlem. Příkladem může být systém PubMed. K integraci by ovšem mělo dojít i při správě dokumentů uvnitř instituce.

L. Nunnenmacher také upozornil na problém velkého počtu dokumentů, které uživatel na svůj dotaz obdrží z vyhledávačů i oborově zaměřených portálů. Získané informace však nemají stejnou hodnotu a je třeba je posoudit na základě různých kritérií, což L. Nunnenmacher ukázal na příkladu vlastní instituce. Důležitý je lokální pohled a hierarchizovaný přístup k informacím.
(text konferenčního příspěvku)

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Integrace informačních zdrojů pro potřeby různých skupin uživatelů (Lothar Nunnenmacher). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-12095. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12095

automaticky generované reklamy
registration login password