Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CSA rozšiřuje svoji nabídku (C. Alan Golden)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

CSA rozšiřuje svoji nabídku (C. Alan Golden)

0 comments
Autoři: 

C. Alan Golden C. Alan Golden, bývalý barytonista, začal svůj příspěvek příznačně zpěvem, zbytek prezentace však již odříkal, aby důstojně představil CSA jako nástroj pro výzkum coby zdroj informací napříč vědními obory. Zaměřil se na online výzkum v oblasti umění a humanitních věd a ukázal, že tato oblast prochází změnami: zaměření na knihu jako primární zdroj informací mizí, pracuje se více multidisciplinárně a s více typy informací (video, audio), integrace různých platforem a dat je neviditelná. Nástroje pro vyhledávání tento stav musí respektovat, proto v CSA přicházejí se systémem MultiSearch, který prohledává různé databáze od různých dodavatelů naráz, a dalšími nástroji, jako jsou PapersInvited (calls of papers týkající se budoucích konferencí a výzkumu nejen v USA), Community of Scholars (seznam lidí v akademické sféře a na univerzitách), Community of Science (databáze finančních zdrojů pro výzkum). Golden dále představil současné novinky CSA, které charakterizuje multidiscilinarita a zaměření nejen na britské a severomarické zdroje: Francis, British Humanities Index a Encyklopedia od Women in Islamic Cultures. CSA spolupracuje také s dalšími dodavateli.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. CSA rozšiřuje svoji nabídku (C. Alan Golden). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-06-24]. urn:nbn:cz:ik-12098. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12098

automaticky generované reklamy