Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Open access: pohled z Velké Británie (Allan Foster)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Open access: pohled z Velké Británie (Allan Foster)

0 comments
Autoři: 

Allan Foster Milan Špála, moderátor sekce, v úvodu shrnul iniciativy, které vedly k OA: Iniciativa Budapest Open Access z února 2002, Bethesda a Berlínská deklarace o rok později. OA je stará tradice spojená s novou technologií, jde o širokou distribuci recenzovaných (peer-reviewed) časopisů vysoké kvality, ke kterým má být volný přístup. Jde ale také o finance: peníze z grantů na výzkum by měly umožňovat OA; nelze však upřednostňovat jednu databázi, jako se tomu stalo v řízení vědy u nás. Allan Foster se zaměřil na zkušenosti s OA ve Velké Británii. Na úvod shrnul, jaké jsou problémy vyplývající z tradice ve vědecké komunikaci: tlak na univerzity a poskytovatele grantů, tlak na výzkumníky jako autory, tlaky na vydavatele (trh), technologické změny a sociální změny. Cena časopisů stoupla v letech 1975-1995 o 300 % kvůli inflaci, avšak existuje pozitivní vztah mezi cenou a kvalitou časopisu. K rozvoji OA vedly Budapest OA Initiative, SPARC Europe (2003), Berlínská deklarace (2003), OECD deklarace (2004), ve Velké Británii vznikla Parlamentní komise pro vědu a technologii zabývající se přístupností výsledků výzkumu (2005). U OA nejde jen o přístup k článkům, ale i o primární data, metadata, multimediální dokumenty apod. a přístup k nim ve smyslu stahování, kopírování, užití. Ve Velké Británii existuje Directory of Open Access Journals (DOAJ). Články zpřístupňované OA mají vysoký impakt faktor, nejsou pro něj tedy hrozbou. OA není pouze záležitost přístupnosti, ale také širšího dopadu na vědu. Na druhou stranu tradiční vydavatelé mají velké know-how, znají trh, mají kontakty, systémy řízení kvality, propracovaný marketing. Ve Velké Británii existuje program JISC, který sdružuje autory a šest vydavatelů. V oblasti repozitářů existuje evropský projekt DRIVER a některé další. A. Foster na závěr jmenoval několik problematických oblastí OA, mezi které patří napětí mezi vládou a autory (vydavatelé ve Velké Británii lobují v parlamentu a jeho členy přesvědčují, že OA je hrozba jejich podnikatelské činnosti); dalším problémem je otázka impakt faktoru a přežití tradičních producentů OA.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Open access: pohled z Velké Británie (Allan Foster). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-12120. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12120

automaticky generované reklamy
registration login password