Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na čem stojí budoucnost? (Boris Škandera, Miluše Fukalová, Blanka Polochová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Na čem stojí budoucnost? (Boris Škandera, Miluše Fukalová, Blanka Polochová)

0 comments
Autoři: 

Boris Škandera Odpověď na otázku uvedenou v názvu příspěvku není úplně jednoduchá a v souvislosti s oborem je třeba zmínit především otázky změny nosičů informací, a to zejména elektronických nosičů dat. B. Škandera nadhodil pojem "elektronické sklerózy" - podstatná část tištěných zdrojů neexistuje v elektronické podobě a není přístupná v internetu, což by se mělo řešit digitalizací. Další otázkou je  změna kvality odborných informací - mění se charakter odborných periodik, utajování know-how, nižší informační a grafická vybavenost článků a celkový pokles úrovně odborných článků. Řada časopisů také zaniká. Další dnešní výraznou charakteristikou je globalizace, takže poroste význam skutečně globálních databází obohacené o lokální zdroje. Významná je také integrace informačních zdrojů. Co lze tedy očekávat od budoucnosti? Stále více se budou používat elektronické zdroje, stále hůře se budou vyhledávat tištěné zdroje, poroste objem multimediálních informací. Nezanedbatelná také zůstane úloha lidského faktoru, tedy informačních profesionálů, kteří nemohou být plně nahrazeni programy či algoritmy.
(text konferenčního příspěvku)

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Na čem stojí budoucnost? (Boris Škandera, Miluše Fukalová, Blanka Polochová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-12097. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12097

automaticky generované reklamy