Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD (François Barnaud)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD (François Barnaud)

0 comments
Autoři: 

François Barnaud F. Barnaud ve svém příspěvku nejprve představil organizaci OECD a následně se zaměřil na produkt SourceOECD. OECD je mezinárodní organizace založená v roce 1947, a to jako OEEC v rámci implementace Marshallova plánu. V roce 1961 byla přeměněna v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). V současné době má OECD 30 členů, Česká republika je členem od roku 1995. OECD sídlí v Paříži a má přibližně 2 500 stálých zaměstnanců. Z amerického pohledu je OECD vnímáno jako evropská organizace, z evropského pohledu je často označována za americkou organizaci. OECD se snaží vytvářet prostor pro diskuzi svých členských zemí a také pro sdílení jejich zkušeností. OECD se podobá univerzitě či výzkumnému pracovišti. OECD získává informace od svých členských zemí, zpracovává je a snaží se je vzájemně porovnávat. OECD publikuje ročně cca 200 knih, vydává 20 časopisů, vytváří také databáze. Užitečným informačním zdrojem jsou rovněž výroční zprávy. V poslední době se OECD stále více zaměřuje na vytváření online informačních zdrojů. SourceOECD je elektronickou knihovnou, která byla vytvořena v roce 2000 ve spolupráci se společností Ingenta. Ta zpřístupňuje obsah, který dodává OECD, v rámci jednotné platformy. SourceOECD je službou, která mj. poskytuje přístup k více než 2000 knihám a 20 časopisům. Je umožněno také plnotextové vyhledávání v souborech ve formátu PDF. V systému SourceOECD je mj. k dispozici velké množství informací a dat týkajících se České republiky, součástí systému jsou také hospodářské průzkumy (OECD Economic Surveys). OECD se také snaží zpřístupňovat informace ve formátu vhodném pro studenty (velmi uživatelsky přívětivý je např. nástroj OECD Statlinks).
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Získejte co nejvíce ze služby SourceOECD (François Barnaud). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2022-05-26]. urn:nbn:cz:ik-12139. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12139

automaticky generované reklamy
registration login password