Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 

Vladimír Karen V. Karen přivítal účastníky a sdělil, že Albertina icome Praha letos slaví 15. výročí svého založení. V souvislosti s tím představil "tajný" projekt OMIKRON Delta/Kappa, který AiP řeší pro americkou vládu. Projekt je zaměřen na otázku, proč se špatné zprávy a pomluvy šíří nadsvětelnou rychlostí. Bylo zjištěno, že jsou šířeny vlnami omikron, a to typu delta (špatné zprávy) a kappa (pomluvy). Cílem projektu je najít praktické využití těchto nově objevených fyzikálních skutečností. V. Karen představil historii výzkumného projektu vč. fotografií. Projekt byl zahájen v roce 1991, v roce 1996 byly objeveny oba typy vln, v roce 2001 byla stanovena rovnice, která je popisuje, a letos vzniklo první testovací zařízení pro přenos vln. Funkci tohoto zařízení V. Karen účastníkům prakticky demonstroval. Nejvíce informací o projektu má ing. Psohlavec, který je však vázán mlčenlivostí.

(text konferenčního příspěvku)

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Úvodní příspěvek (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-02-04]. urn:nbn:cz:ik-12094. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12094

automaticky generované reklamy
registration login password