Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komunikace ve vědě: evoluce nebo změna přístupu? (Allan Foster)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Komunikace ve vědě: evoluce nebo změna přístupu? (Allan Foster)

0 comments
Autoři: 

Allan Foster A. Foster se zaměřil na oblast vědeckých infirmací, která od 70. let 20. století prochází řadou změn. Podstatnými okolnostmi se staly ekonomické a finanční otázky zahrnující rozpočtové tlaky univerzit, tlaky na to, aby výzkumníci byli zároveň aktivními autory, a na straně producentů tlak na cenu a nové technologie. Současný trh vědeckých informací představuje podle průzkumu EU cca 7 až 11 miliard dolarů. Během let 1975 až 1995 vzrostla cena časopisů třikrát. Podle zprávy EU by měl být zajištěn volný přístup k vědeckým informací, které vznikly na základě státni podpory, a tento přístup by měl být upraven tak, aby byl co nejefektivnější. K této otázce patří zajištění optimálního, dlouhodobého přístupu, který bude propojovat jednotlivé zdroje a který bude řešit i právní problémy a širší sociální dopad takového přístupu. A. Foster se dále věnoval otázce správy dat a nastínil model virtuální infrastruktury vědeckých pracovišť, akademických organizací, knihoven a dalších organizací. Dále představil principy otevřeného přístupu (open access), které jsou nezbytné pro efektivní zpřístupňování vědeckých informací, Directory of Open Access Journal (DOAJ) a experimentální program otevřeného přístupu JISC. Svou roli ve volném přístupu k vědeckým informacím také sehrávají repozitoria, jejichž potenciál není v současnosti plně využit (např. měla by grantová agentura vyžadovat uložení dokumentů z projektu v repozitáři?). Nové podněty do oblasti přinesly služby Google, např. Google Scholar, Google Books, AdSense, nejnověji Google Trends ad., nebo Yahoo! se svým projektem Open Library zaměřeným na katalogizaci a digitalizaci. Nově se rozvíjejí také tzv. sociální technologie, jako blogy, zdroje typu wiki, RSS. Blog je důležitým činitelem, který mění dosavadní pojetí komunikace nejen vědeckých informací, ale i vědecké autority. Jak je vztah mezi recenzním řízením (peer-review) a těmito sociálními sítěmi? K podstatným změnám také v souvislosti s těmito novými přístupy dochází při klasifikaci a vyhledávání informací.
(text konferenčního příspěvku)
(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Komunikace ve vědě: evoluce nebo změna přístupu? (Allan Foster). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-12096. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12096

automaticky generované reklamy