Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Scopus - nové vlastnosti a možnosti (Sandra Grijzenhoutová)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Scopus - nové vlastnosti a možnosti (Sandra Grijzenhoutová)

0 comments
Autoři: 

Sandra Grijzenhoutová S. Grijzenhoutová ze společnosti Elsevier představila nejrozsáhlejší databázi abstraktů a citací Scopus, která v současné době pokrývá přes 25 000 titulů od více než 4 000 vydavatelů, dále více než 200 000 kvalitních webových stránek a 12,7 milionů patentů. Navíc se nespecializuje výhradně na pokrytí oblasti Severní Ameriky - obsahuje např. i 76 českých titulů. Přednášející zmínila také funkci "Citation Tracker", která slouží pro přehled citací autora podle roku, kdy byla daná citace uvedena (včetně možnosti vyjmutí autocitací a zobrazení seznamu spoluautorů) . Autoři mohou v databázi ve vlastním profilu sami navrhnout změny nebo doplnit údaje.
(text přednášky)
(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Scopus - nové vlastnosti a možnosti (Sandra Grijzenhoutová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-12130. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12130

automaticky generované reklamy