Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Oborová knihovna výukových objektů v lékařství (Jitka Feberová, Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Oborová knihovna výukových objektů v lékařství (Jitka Feberová, Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec)

0 comments
Podnázev: 
Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů
Autoři: 

Jitka Feberová J. Feberová představila snahu šesti univerzit o vznik digitální knihovny DILLEO založené na open-source technlogii a s volně přístupnými výukovými objekty. Projekt začal v roce 2004, dnes už knihovna existuje a do budoucna je záměrem vytvořit celkem 9 oborových digitálních knihoven. J. Feberová se dále zaměřila na tvorbu oborové knihovny lékařství, v rámci které bylo použito existující oborové třídění a jsou do ní zařazovány případové studie, obrázky, testy, kvízy, učebnice, doporučené postupy. Objekty v databázi mají různou úroveň složitosti a komplexity od informačních objektů přes vzdělávací objekty, komponenty až po vzdělávací prostředí. Spolupracující univerzity se zabývají hodnocením kvality elektronických zdrojů, v minulosti byly na tuto oblast změřeny projekty Rankmed a Citmed, jejichž výstupy jsou nyní využívány pro budování digitální knihovny (viz www.rankmed.cz a www.citmed.cz). Zdroje zařazované do digitální knihovny DILLEO jsou indexovány pomocí tezauru MeSH. Pro technické řešení byl použit komerční nástroj DigiTool, který poskytuje lepší a dlouhodobější podporu. Popisovým standardem je Dublin Core a SCORM (Shareable Content Object Reference Model). Digitální knihovna DILLEO bude propojena s knihovnou obrazových materiálů casemed.cuni.cz. Projekt je součástí dalších projektů, vznikla jednotná vstupní brána: www.edubrana.cz. Využití projektu je možné například v oblasti e-learningu, např. Univerzita Karlova používá systém MOODLE, ve kterém je již dostupných cca 100 kurzů (na adrese dl.cuni.cz).
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Oborová knihovna výukových objektů v lékařství (Jitka Feberová, Pavel Kasal, Jan Polášek, Pavel Krbec). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12145. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12145

automaticky generované reklamy
registration login password