Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ernst & Young Center for Business Knowledge (Břetislav Šimral)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ernst & Young Center for Business Knowledge (Břetislav Šimral)

0 comments
Autoři: 

Břetislav Šimral
Břetislav Šimral ze společnosti Ernst & Young ve svém příspěvku představil okruh činností, kterými se zabývá Center for Business Knowledge (CBK), ve kterém pracuje. Toto centrum vzniklo v roce 1995 a v současné době zaměstnává 350 odborníků, kteří 24 hodin denně zajišťují informační servis pro všech více než 100 000 zaměstnanců společnosti po celém světě.
CBK je zapojeno ve všech procesech uvnitř společnosti, od zadání projektů, kdy dodává podklady pro vypracování, např. analýzy a průzkumy, přes schvalovací a hodnotící procesy až po správu fyzického fondu společnosti a přístupu k databázím. Zároveň se stará o školení (knowledge training) zaměstnanců a tzv. "network coordination" - komunitní projekty v rámci celé organizace, jako např. "community homespaces", které sdružují odborníky na daná specifická témata.
Mezi nástroje používané CBK podle slov přednášejícího patří "KWeb", což je vlastně firemní intranet spojený s přístupem do širokého spektra relevantních databází, a databáze požadavků zákazníků EYOnline, která je vytvářena zejména proto, aby nedocházelo k duplikování analýz a rešerší. Využívány jsou ale i běžně veřejně dostupné zdroje a nástroje.
(text přednášky)
(JaS)

Hodnocení: 
Průměr: 3 (hlasů: 2)
IKAROS, redakce. Ernst & Young Center for Business Knowledge (Břetislav Šimral). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-12103. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12103

automaticky generované reklamy
registration login password