Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press (Anita Joiceová, Kamran Kardan)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press (Anita Joiceová, Kamran Kardan)

0 comments
Autoři: 

Anita Joiceová A. Joiceová (Oxford University Press, Velká Británie) představila produkt Oxford Reference Online, online příruční knihovnu, která obsahuje přes 130 knih. Vyhledávání v rámci Oxford Reference Online je uživatelsky velmi přívětivé, je podobné rozhraní vyhledávače Google. Nabízí také různé možnosti zpřesnění výsledků vyhledávání. Obohacením jsou také zobrazení časových řad. Lze rovněž využívat vyhledávání přímo v okně prohlížeče - je potřeba zvýraznit klíčová slova, která se mají vyhledávat, a pomocí záložek je možno přímo spustit vyhledávání v Oxford Reference Online. Přednášející také přiblížila informační zdroje Western Civilization Collection a Literature Collection. Dalším produktem je Oxford Digital Reference Shelf - některé tituly jsou shodné s tituly nabízenými v rámci Oxford Reference Online. Databáze Oxford Scholarship Online pak obsahuje přes 1100 vědeckých publikací, které by v tištěné podobě stály přes 70 000 dolarů. Elektronické verze publikací jsou doplněny řadou odkazů. Číslování stránek v tištěné a elektronické verzi je shodné, což je výhodné zejména při využití pro výukové účely. Kamran Kardan (také z Oxford University Press) nejprve stručně představil svou organizaci. Dále se věnoval online elektronickým časopisům, které patří mezi velmi kvalitní zdroje - řada z nich se mj. nachází na předních místech v citačních rejstřících produkovaných ISI. Současně s časopisy z tohoto vydavatelství je možno díky využití publikační platformy High Wire prohledávat také časopisy od dalších vydavatelů. K. Kardan také přiblížil prostředí, v němž pracují administrátoři v knihovnách, které si elektronické časopisy předplatily. K dispozici jsou podrobné statistické výkazy, které je možno exportovat např. do MS Excel. Vydavatelství používá u svých časopisů OpenURL a identifikátor DOI. Služby typu alert jsou nabízeny prostřednictvím systémů CiteTrack a E-toc Alerts, je možno také využívat kanál RSS.
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Virtuální knihovna zdrojů z vydavatelství Oxford University Press (Anita Joiceová, Kamran Kardan). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-12138. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12138

automaticky generované reklamy
registration login password