Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky (Elisabetta Poltronieriová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky (Elisabetta Poltronieriová)

0 comments
Autoři: 

Elisabetta Poltronieriová E. Poltronieriová je původem indexátorka, v současné době je redaktorkou institutu Superiore di Sanita v Římě, kde se specializuje na repozitář této spolenosti. Přednášející na začátku zdůraznila, že sice roste počet repozitářů, ale počet položek, které jsou v nich uloženy/registrovány, je nízký. ISS vydává časopisy, bulletiny a výzkumné zprávy, ročně publikuje 1600 publikací 700 výzkumníků a ve věci repozitáře se snaží vytvářet partnerství a kontakty s podobnými institucemi. Technicky je repozitář založen na open-source řešení DSpace verze 1.3.2., zároveň se hledají možnosti, jak tento systém propojit s dalšími používanými softwarovými nástroji. Z výzkumu, jak zaměstnanci přijímají princip otevřeného přístupu, například vyplývá, že 54 % z nich souhlasí s tím, aby jejich práce byla archivována v repozitáři, pokud budou splněna určitá pravidla. V budoucnu je záměrem výzkumníky více motivovat, aby své práci archivovali sami.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky (Elisabetta Poltronieriová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-12161. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12161

automaticky generované reklamy
registration login password