Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Závěrečné slovo (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Závěrečné slovo (Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 

Vladimír Karen V. Karen na závěr konference slavnostně poděkoval sponzorům, mediálním a technologickým partnerům, sponzorovi Infokoncertu, spolupořadateli Infokoncertu a Infomejdanu, sponzorovi Infobusu Bratislava-Praha-Bratislava. Kromě sponzorů V. Karen také poděkoval vystavovatelům, přednášejícím, moderátorům, členům organizačního výboru, tlumočníkům a technikům. Jmenovitě poděkoval ing. Janě Hartmanové (CIKS VŠE) a Janě Machonské (do dubna 2006 působila v AiP). V. Karen také pozval na další akce AiP, které se budou konat na konci května a v červnu 2006. Na www.aip.cz jsou k dispozici podrobnější informace. Závěrem pozval účastníky na další ročník konference Inforum 2007, která se bude konat ve dnech 22. – 24. 5. 2007.
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Závěrečné slovo (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-12157. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12157

automaticky generované reklamy
registration login password