Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cesty ke kultuře sdílených znalostí, aneb, změna svědčí všem... (Liz Blankson-Hemansová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Cesty ke kultuře sdílených znalostí, aneb, změna svědčí všem... (Liz Blankson-Hemansová)

0 comments
Autoři: 

Liz Blankson-Hemansová
Liz Blankson-Hemansová ze společnosti Thomson se ve svém příspěvku zaměřila na sdílení informací, a to konkrétně na čtyři kroky, kterými je nutné projít, pokud chceme zlepšit sdílení informací v rámci organizace.
Prvním krokem a zároveň základním kamenem je definice potřeb firmy v oblasti znalostí, a to bez ohledu na současný stav, pouze na základě cílů firmy.
Druhým krokem je nutnost porozumět aktivitám v rámci firmy, tj. zjistit, jak jsou v současnosti znalosti ve společnosti získávány a jak jsou uchovávány, jak probíhá sdílení informací a zda byly ve firmě již nějaké pokusy v této oblasti provedeny, popř. jak dopadly. Teprve poté je možné naplánovat konkrétní kroky projektu samotného.
Třetím krokem je nalezení správných nástrojů. Přitom by měla mít firma stále na paměti, že jde jen o nástroje, které mají pouze pomáhat dosahovat stanovené cíle, samy cílem nejsou. V této fázi je zároveň nutné kooperovat a koordinovat činnost zejména s IT oddělením.
Čtvrtý krok v sobě zahrnuje pilotní projekt, a to nejlépe takový, který je oddělení informačních pracovníků ("Information Department") schopno realizovat, tj. např. oblast taxonomie, spolupráce s IT oddělením a oddělením lidských zdrojů nebo zapojení vlastních zaměstnanců jako konzultantů a poradců. Zároveň by to měli být právě oni, kdo budou podporovat změnu a inovaci přístupem "sdola nahoru" (bottom-up) a budou se snažit podporovat i spolupráci s externími odborníky. Teprve na základě tohoto pilotního projektu je možné provést úspěšné zapojení činností do pravidelného každodenního běhu firmy a může dojít k formalizaci procesů sdílení informací v organizaci.
Prezentace byla zakončena mnoha příklady z praxe.
(text přednášky)
(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Cesty ke kultuře sdílených znalostí, aneb, změna svědčí všem... (Liz Blankson-Hemansová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2021-09-22]. urn:nbn:cz:ik-12106. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12106

automaticky generované reklamy
registration login password