Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů (Olga Tomoszková, Milena Menzlová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů (Olga Tomoszková, Milena Menzlová)

0 comments
Autoři: 

Olga Tomoszková Dříve hygienická stanice, dnes Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, převádí původní materiály z distanční výuky do prostředí e-learningu pod označením "distanční opora". Podle průzkumu uživatelé oceňují především nezávislost na místě a čase a naopak jako nevýhodu vnímají nemožnost stálého kontaktu s pedagogem, finanční náročnost (vybavení PC), nejednotnost formy materiálů a metodiky výuky u různých předmětů atd. Je tedy potřeba řídit dialog mezi studentem a pedagogem, zlepšit orientaci v materiálech (pomocí symbolů, grafiky apod.), ověřovat pochopení materiálu a zabývat se zpětnou vazbou (korespondeční úkoly, e-mail). Ke zvýšení pochopení materiálu se používají například průvodce studiem, poznámky v margináliích, pojmy k zapamatování, shrnutí kapitol, příklady, informace o dané kapitole (co přesně se má uživatel z kapitoly dozvědět, klíčová slova), další metody slouží pro podporu motivace studentů k vlastní aktivitě (otázky k zamyšlení, úkoly k textu, kontrolní otázky, testy).
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů (Olga Tomoszková, Milena Menzlová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12150. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12150

automaticky generované reklamy
registration login password