Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komparativní analýza informačních služeb (Barbara Dixeeová, Christina Pierceová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Komparativní analýza informačních služeb (Barbara Dixeeová, Christina Pierceová)

0 comments
Autoři: 

Barbara Dixeeová B. Dixeeová představila svého zaměstnavatele, firmu Knovel Corp., a poukázala na problém, se kterým se setkávají knihovníci i uživatelé - obrovské množství různorodých zdrojů, ze kterých je třeba volit ty nejvhodnější podle určitých kritérií. K těm patří např. obsah, funkčnost, uživatelská přívětivost a samozřejmě cena. B. Dixeeová charakterizovala a z těchto různých hledisek srovnala tři různé zdroje - Knovel, Google a NetLibrary. Za základní je třeba považovat obsah, který je u všech tří zdrojů velmi odlišný. Informační zdroje Knovel v současnosti zahrnují  více než 500 titulů a  pokrývají řadu vědních oborů. Z hlediska funkcí je Knovel komplikovanější, ale tím pádem i sofistikovanější než např. právě Google. Knovel zahrnuje různé typy informačních zdrojů. Při vyhledávání ve zdrojích Knovelu jsou také dostupné funkce,  které uživateli přinášejí výraznou přidanou hodnotu (např. možnost zpracování vyhledaných dat do přehledných tabulek a grafů). Dalším podstatným přínosem služeb Knovelu je, že je kladen velký důraz na zpětnou vazbu uživatelů, na jejich požadavky a připomínky. Při rozhodování o výběru informačního zdroje je třeba tedy zvážit všechny tyto faktory - Knovel řadu z nich může úspěšně naplnit, i když je třeba bedlivě zvážit potřeby konkrétních uživatelů a konkrétních knihoven. Je třeba také zvážit otázku klíčových uživatelů, kterým bude služba sloužit, a vyhodnocovat úspěšnost služby.


(text přednášky)
(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Komparativní analýza informačních služeb (Barbara Dixeeová, Christina Pierceová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2022-07-05]. urn:nbn:cz:ik-12133. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12133

automaticky generované reklamy
registration login password