Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze (Lucia Tesařová, Pavel Krbec)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze (Lucia Tesařová, Pavel Krbec)

0 comments
Autoři: 

Lucia Tesařová Lucie Tesařová (ÚVT Univerzity Karlovy v Praze) se ve svém příspěvku zabývala pilotním projektem "Digitální univerzitní repozitář", který v tomto roce zahájila UK v Praze v souvislosti se zpřístupňováním digitálních dokumentů. Cílem projektu je postupné budování centrálního digitálního repozitáře UK v Praze, dále mezi cíle patří mj. podpora tvorby a shromažďování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací a zlepšení dostupnosti digitálních dokumentů na UK v Praze. Již na konci roku 2004 byl zakoupen systém DigiTool verze 2.4, instalována však byla až verze 3.0, a to v srpnu 2005. V lednu letošního roku byl systém instalován na novém serveru. Nyní probíhají práce na lokalizaci systému, jeho implementaci a konfiguraci. DigiTool je produktem společnosti Ex Libris, v současné době je ve světě využíván 62 institucemi. Jedná se o modulární a plně škálovatelný systém. Nabízí jednotné rozhraní pro přístup k digitálním dokumentům a paralelní prohledávání digitálních sbírek. Je propojitelný s jinými softwary (např. MetaLibem). Do repozitáře by měly být ukládány různé typy digitálních dokumentů (studijní materiály, nahrávky přednášek či seminářů, příspěvky z konferencí, odborné vědecké články, vysokoškolské kvalifikační práce atd.). Pro popis dokumentů bylo zvoleno kvalifikované Dublinské jádro (Dublin Core). Od roku 2004 probíhá (ve spolupráci s firmou AiP Beroun) digitalizace nejcennějších historických pramenů uložených v Archivu UK - tyto digitalizované dokumenty budou také součástí repozitáře. Při zpracování bylo potřeba údaje původně uložené ve formátu MASTER zkonvertovat do formátu Dublinského jádra. Připravována je také digitální sbírka elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (jedná se o samostatný podprojekt projektu "Digitální univerzitní repozitář"). Uvažuje se také o propojení repozitáře s knihovním softwarem Aleph. Počítá se rovněž s digitální sbírkou studijních materiálů.
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze (Lucia Tesařová, Pavel Krbec). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-12147. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12147

automaticky generované reklamy