Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven (Vlastimil Krejčíř)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven (Vlastimil Krejčíř)

0 comments
Autoři: 

Vlastimil Krejčíř V. Krejčíř (ÚVT MU Brno) představil systémy pro tvorbu digitálních knihoven. Nejprve se věnoval systému Fedora (Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture). Systém je vyvíjen na Cornellově univerzitě a Univerzitě ve Virginii a je nezávislý na platformě a lokaci. Služby nad digitálními objekty v knihovně jsou realizovány formou webových služeb. Systém umožňuje export dat ve formátu METS, metadata poskytuje prostřednictvím protokolu OAI-PMH. V jednom digitálním objektu mohou být obsaženy různé verze téhož dokumentu. Obrazně lze říci, že uživatel systému Fedora dostává do rukou motor Formule 1 - záleží však na něm, jak s ním naloží. Systém však zatím není příliš rozšířen.

Dalším systémem je DSpace, který byl původně vyvíjen na Massachussettský technologický institut (Massachussetts Institute of Technology, MIT) ve spolupráci s firmou Hewlett-Packard (HP). Nyní se na jeho vývoji podílí velmi široká komunita odborníků z celého světa. Ve srovnání se systémem Fedora je DSpace kompletní osobní automobil, který je okamžitě připraven pro svého majitele. Filozofií systému DSpace je, že do něj budou přispívat sami uživatelé. Umožňuje export dat ve formátu METS. DSpace se velmi rychle rozvíjí, případné nedostatky jsou rychle odstraňovány. Jedná se o univerzální, praktický a perspektivní systém, zatím však není jednoduše modifikovatelný.

Systém EPrints je vyvíjen na Univerzitě v Southamptonu a je speciálně určen pro oblast vědy a techniky. Zajímavé je, že část webového rozhraní je řešena staticky (je předem generována). Systém je často nasazován v praxi, je možno jej modifikovat.

Systém CDSware vytvářený pro CERN využívá velké množství aplikací třetích stran, jeho uživatelské webové rozhraní není však dopracováno, systém je také velmi náročný na správu.

Systém Greenstone (Greenstone Digital Library Software) je vyvíjen na Univerzitě ve Waikato na Novém Zélandě.

S ohledem na lokalizaci v českém prostředí problémy s kódováním nejlépe zvládá systém Greenstone, částečně také systémy CDSware a DSpace.

Každý systém má své klady i zápory, každý systém je možno s větším či menším úsilím přizpůsobit a funkce a schopnosti systémů jsou neustále měněny a vylepšovány.
(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven (Vlastimil Krejčíř). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-12148. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12148

automaticky generované reklamy
registration login password