Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM (Vladimír Rous)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM (Vladimír Rous)

0 comments
Autoři: 

Vladimír Rous IKEM byl transformován ve fyzické i virtuální podobě: v areálu proběhla rekonstrukce a přesuny některých pracovišť (knihovna se také stěhovala do nových prostor, kam přemístila 60 tun materiálu ve 320 přepravkách), byla realizována koncepce učící se organizace (týmové učení, systémové myšlení, mistrovství v oboru, sdílení vizí, mentální modely), správa znalostí je realizována knihovnou. Průměrná návštěvnost knihovny klesá, avšak objevují se jiné typy přístupů do knihovny (z domova, ze služební cesty apod.), prudce stoupá také využívání plnotextových elektronických informačních zdrojů. Knihovna IKEMu se stala knihovnou hybridního typu. IKEM získal dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 2,8 milionů Kč, ke které připojil 800 000 Kč z vlastních zdrojů; za tyto finance bylo pořízeno vybavení a technické zabezpečení (výkonná PC, WiFi). V rámci ESF IKEM realizuje projekt "Vzdělávací a informační portál IKEM", jehož cílem je vzdělávání formou e-learningu v oblastech komplexního informačního a komunikačního systému (KIKS IKEM), kardiologie a ošetřovatelství v intenzivní péči a periferní žilní kanylace. Po byrokratických průtazích na začátku projektu zbylo na realizaci 14 měsíců; projekt končí v listopadu 2006, koncem června 2006 bude spuštěn testovací provoz. E-learning zahrnuje tvorbu vzdělávacích materiálů, proces samotné výuky a distribuci řešení. Pro knihovnu má e-learning tyto výhody: finanční úspory, hodnocení podle stejných pravidel, existence nové služby knihovny, vysoká úroveň předávaných znalostí.
(text přednášky)
(Jed)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Transformace Vědecké lékařské knihovny IKEM (Vladimír Rous). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-12149. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12149

automaticky generované reklamy