Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 14.209 x 6
Ze skauta ředitelem Albertiny 2001, ročník 5, číslo 7 Rozhovor 6.845 x 0
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 1 Z Ikarových záložek 6.612 x 9
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 2 Z Ikarových záložek 4.896 x 2
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 3 Z Ikarových záložek 5.333 x 2
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 4 Z Ikarových záložek 4.697 x 4
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 5 Z Ikarových záložek 5.552 x 1
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 6 Z Ikarových záložek 5.146 x 1
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 7 Z Ikarových záložek 5.538 x 2
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 1 Z Ikarových záložek 6.060 x 3
Ze surfařova bookmarku 1997, ročník 1, číslo 8 Z Ikarových záložek 4.816 x 5
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 2 Z Ikarových záložek 4.435 x 0
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 3 Z Ikarových záložek 4.788 x 1
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 4 Z Ikarových záložek 4.694 x 4
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 5 Z Ikarových záložek 4.504 x 1
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 6 Z Ikarových záložek 4.364 x 3
Ze života hudebních knihoven 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.444 x 10
Zelená pro správu elektronických informačních zdrojů 2010, ročník 14, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 9.222 x 4
Země světa na CountryReports.org 2004, ročník 8, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 8.336 x 3
Zemědělská inženýrka, knihovnice a univerzitní profesorka v jedné osobě 2005, ročník 9, číslo 11 Rozhovor 7.942 x 0

Stránky

registration login password