Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ze surfařova bookmarku

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ze surfařova bookmarku

0 comments
Autoři: 
Kompletní databázi faktografických informací týkajících se sídel v České republice najdete na serveru Svazu českých měst a obcí. Jste-li zároveň i členem obecního zastupitelstva, můžete využít možnosti zpřístupňovat zde informace o obci.


Ke zvýšení prestiže českého zákonodárného sboru, o jehož činnosti je veřejnost informována především sdělovacími prostředky, by měla přispět elektronická knihovna úplných textů parlamentních tisků (včetně těsnopiseckých záznamů jednání) od roku 1861 do současnosti. Tříletý projekt, který se podařilo realizovat zatím z poloviny, by měl uspokojit rostoucí poptávku po těchto dokumentech. Stav některých z nich - následkem působení degradačních činitelů - neumožňuje, aby byly pořízeny xerokopie. Digitalizovaná parlamentária mohou sloužit jako záložní kopie pro případ živelní pohromy.


Nejste-li si jisti, co znamenají některé záhadné, ale všude v souvislosti s Internetem používané zkratky (POP, SQL aj.), zkuste je vyhledat v elektronické verzi výkladového anglicko-českého slovníku (vyšel v rozsahu 110 stran v roce 1996). Ačkoliv je databáze průběžně doplňována, autor (Petr Říha) upozorňuje, že stále probíhá zkušební provoz.


Záznamy monografií z knihoven 14 fakult Univerzity Karlovy obsahuje Souborný katalog UK, který je provozován v automatizovaném knihovnickém systému Tinlib. Do databáze lze přistupovat prostřednictvím protokolu telnet nebo ve WWW rozhraní (program TinWeb), jehož předností je navigace mezi jednotlivými záznamy. Jejich součástí je i vlastník dokumentu.


Máte-li jakýkoliv problém s HTML, s tvorbou stránek, výběru editoru, browseru a podobně, zavítejte na soustavu diskusních fór Web Mastery Resource List. Zde najdete všechno co potřebujete o dané problematice vědět.


Ještě k oslavám výročí Univerzity Karlovy. Kromě jiných informací, můžete na oslavovacím serveru shlédnout zdařilý videoklip na téma "cesta za poznáním".


rozhlas.gif
K několika domácím hudebním rozhlasovým stanicím, které vysílají živě na Internetu (Faktor, Eldorádio a Evropa 2), přibyl nedávno Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Poslouchat můžete ve formátu .ram (jako ve zmíněných případech) v provedení mono a stereo, a to při přenosové rychlosti 28,8 kb za sekundu.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ze surfařova bookmarku. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 2 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-10159. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10159

automaticky generované reklamy