Ikaros Roč. 16, č. 5/2 (2012)

Editorial

INFORUM 2012

Workshopy

WORKSHOP A: Zodpovídání otázek v 21. století (Tim Buckley Owen)
WORKSHOP B: Sociální a obsahově rozšiřitelný web – sdílení obsahu a internetové komunity uživatelů (Greg R. Notess)

Zahájení konference

Informační politika UK: Zpřístupňování vládních informací občanům (Barbara Buckley Owen)
Jak se učinit nepostradatelným (Tim Buckley Owen)
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)
Vyhledávání, objevování, šťastné náhody a nové směry ve vyhledávání (Greg R. Notes)
Zahájení konference (Hana Mikovcová)

Trendy a novinky I.

Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických inf. zdrojů na Univ. Palackého v Olomouci (Ludmila Slezáková)
Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová)
Podpora českého vědeckého výzkumu a jeho managementu s využitím nástrojů SciVal firmy Elsevier (Piotr Golkiewicz)
Pomáháme vědcům znovu objevovat knihovní fondy (Paul Day)
RefWorks-COS - podpora výzkumu a výzkumníků (Katharina Baier)
Streamovaná videa v akademické sféře a jak se je naučit využívat (Eileen Lawrence)
Uživatelské testování knihovny (Ondřej Fabián)

Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení

Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo (Petr Ráb)
Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři (Jana Doleželová)
Knihy ve Web of Science aneb Thompson Reuters představuje Book Citation Index (Enikö Tóth-Szász)
Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb Jak získat body pro Vaši instituci? (Jaroslav Šilhánek)
Rozšíření modelu CERIF pro lepší orientaci v oblasti vědy a výzkumu (Metod Majchrák)
Styl a věrohodnost vědeckých prací v závislosti na rozvoji inf. a komunikačních technologií v posledním půlstoletí (Milan Špála)

Pokročilé vyhledávání

Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou (Michal Černý)
Díky své knihovně vyhledávejte z jednoho místa (Helle Lauridsen)
Discovery systémy a knihovny (Greg R. Notess)
Vyhledávání nebo nalezení informací? (Vilém Sklenák)
Vyhledávání se stává osobním a společenským (Karen Blakeman)
Zastavil se vývoj ve vyhledávání? (Pavel Kocourek)

Přístup k informacím: Otevřeno

Institucionální repozitář jako nástroj podpory VaV (Lukáš Budínský)
Jak otevřít přístup k Open Access? (Iva Burešová)
Kramerius4 a související opensource projekty (Pavel Kocourek)
OpenGrey = nová OpenSIGLE (Petra Pejšová)
Otevřená univerzita: Role vysokoškolské knihovny ve změně paradigmatu vědecké komunikace (Lenka Němečková)
Politika EU v oblasti „Open Access“ – výzvy, přínosy (Jindra Planková)
Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek)

Pohodlnější cesta k elektronickým knihám

Budujeme knihovny společenských a humanitních věd s Wiley-Blackwell (Marta Dyson)
České e-knihy a tipy k akvizici e-knih (Jana Matějková, Jiří Pavlík)
E-knihovna (Vojtěch Vojtíšek)
Elektronické knihy – kam kráčí Springer? (Cem Üzüm)
Jak mobilní aplikace ebrary usnadňuje vědeckou práci (Filip Vojtášek)
Mobilní aplikace k e-knihám a tipy k tabletům i čtečkám (Jiří Pavlík)
Online produkty Brill (se zaměřením na oblast mezinárodního práva a lidských práv) (Ove Kähler)

Trendy a novinky II.

Aktivity projektu e:Citace a novinky na portálu Citace.com (Martin Krčál, Vanda Gřešáková, Markéta Řehůřková)
Centralizovaný přístup k EIZ a jeho optimální nastavení aneb čtvrtý rok projektu NISPEZ (Mária Žitňanská, Michal Sliacky)
Euro 2012 a fotbalová historie (Krzysztof Murawski)
FAQ aneb nad dopisy díváků (Jakub Petřík)
Jak (ne)zrušit knihovnu aneb Úplně (ne)normální starosti (ne)obyčejné knihovny (Jiří Drozda)
Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation (Jakub Mlynář)

Posterová sekce

Prezentace posterů (různí autoři)

Společenský program [2]

Infomejdan

Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták)
Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak)
Komplexní zpracování písemného kulturního a vědeckého dědictví Slovenské republiky (Martin Katuščák)
Manuscriptorium v nových souvislostech (Tomáš Psohlavec)
Národní digitální knihovna - aktuální stav (Tomáš Svoboda)
Rosetta – nástroj pro dlouhodobé uložení digitálních objektů (Eliška Pavlásková)
Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl)

Zakončení konference

Závěrečné slovo (Vladimír Karen)

automaticky generované reklamy