Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Styl a věrohodnost vědeckých prací v závislosti na rozvoji inf. a komunikačních technologií v posledním půlstoletí (Milan Špála)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Styl a věrohodnost vědeckých prací v závislosti na rozvoji inf. a komunikačních technologií v posledním půlstoletí (Milan Špála)

0 comments
Autoři: 

Docent Milan Špála z 1. Lékařské fakulty UK si připravil přednášku se zatím bezkonkurenčně nejdelším názvem: "Styl a věrohodnost vědeckých prací s publikovanými výsledky výzkumu v závislosti na rozvoji informačních a komunikačních technologií v posledním půlstoletí (1961-2010) - věda na prahu čtvrté revoluce lidské komunikace a poznání?". Svůj příspěvek zaměřil především na problematiku informační exploze, publikační etiky a komunikace v kontextu rozvoje ICT.

Své argumenty ilustroval několika scientometrickými studiemi, prezentovanými především v zahraničním odborném tisku (např. nárůst počtu pracovníků určité lékařské profese odpovídal nárůstu počtu časopisů odpovídajícího oboru. Jiná studie zase obecně uvádí, ze každých 10 let se počet časopisů zdvojnásobí).

Autor příspěvku dále zmínil Waddingtonuv (1997) přehled ztrát osobního času manažera zbytečnou komunikací (ztráta času, odkládání rozhodování, rušení pracovního rytmu, stres) a také některá doporučení - např. udržovat si dobré informační návyky, distribuovat informace příslušným pracovníkům (a ne všem, které to může zdržovat), a nakonec umožnit lidem přístup k informacím namísto jejich vnucování.

Podle jisté analýzy, kterou docent Špála citoval, byla asi pětina článků ve zkoumaném souboru neduplicitních. Avšak autoři těchto neduplicitních článků zahlcují odborný tisk ještě podobným množstvím článků duplicitních. Zajímavá byla také informace, že pro životaschopnost odborného časopisu prý stačí 400 odběratelů / předplatitelů.

V přednášce se objevila mapa ilustrující výdaje na ICT v různých zemích světa v roce 2005 (viz Wikipedia). A zaznělo také zamyšlení Harnada, jestli po třech předchozích revolucích během evoluce lidské komunikace a poznání (tj. jazyk, písmo a tisk) nenastává 4. revoluce - propojení psychologických a komunikačních schopností.

Docent Špála též připomněl odkaz Augustina Merty pro moderní informační vědu a zmínil pravidlo Franze Ingelfingera, ktere stanovuje, ze původní výzkum nesmí být publikován ve vícero různých článcích.

Na závěr se přednášející rozloučil Jiránkovým kresleným vtipem, na němž je vyobrazen jedlík s textem "Dopřejte si jen tolik informací, kolik bezpečně strávíte!".

(kh)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Styl a věrohodnost vědeckých prací v závislosti na rozvoji inf. a komunikačních technologií v posledním půlstoletí (Milan Špála). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-13872. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13872

automaticky generované reklamy